ถุงชอปปิ้ง และอื่นๆ

ถุงพลาสติกทุกชนิด พิมพ์ได้ 6 สี

ถุงชอปปิ้งแบ็ก (Shopping Bag)

     - ถุงหูหิ้ว

     - ถุงเจาะ ทั้งพับข้างและพับก้น

     - ถุงซอฟลูป

ถุงซิป (Zip lock Bag)           

ซองฝาลิ้น ฝากาว

ถุงบรรจุสินค้า   

     - ถุงร้อน                                         

     - ถุงเย็น

 

Visitors: 41,723