การควบคุมการคุณภาพ

               การควบคุมคุณภาพการผลิตและจัดจำหน่าย ภายใต้มาตรฐาน ISO  &  GHPs  โดยจัดเตรียมห้องแล็ป ที่ใช้ในการทดสอบ และควบคุมคุณภาพด้วยอุปกรณ์สำคัญได้แก่

    - Univer Testing Machine (Tensile)

    - ABsolute Digimetic Thickness 

    - Hot air oven แบบมีพัดลม

    - High Precision Balance
     
 การผลิตภายใต้ระบบอาคาร ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมสุขลักษณะดังนี้
    - ระบบตู้ Air Shower สำหรับพนักงานก่อนเข้าลายผลิต
    - ระบบ Air Curtain พร้อม PVC กันแมลง 2 ชั้น สำหรับ จุดโหลดของเข้าออกอาคาร
    - ระบบ Shutter  Door สำหรับกั้นโซนภายในอาคารฝ่ายผลิต
                                                           - ระบบ Balance Air ระบายอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิในฝ่ายผลิต
Visitors: 41,722