เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

 

             กิจการได้เริ่มดำเนินการจดทะเบียนมา
         ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2546 เป็นเทรดดิ้งจนถึง
         ปี 2550 ได้เปิดโรงงานเพื่อผลิต และจำหน่าย
         จนกระทั้งปี 2556 ได้มีการขยายผลิตภัณฑ์
         ประเภทลามิเนตทุกชนิด บนเนื้อที่ 3 ไร่ 
         ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
         โดยเน้นการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานพร้อม 
         บริการจนถึงปัจจุบัน                             
                                                                                                                                                        
 
    
วิสัยทัศน์
 
         บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อน
         ที่ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ


 พันธกิจ
 
           บริษัทฯ ต้องสร้างบุคคลากรให้มี service mind หัวใจพร้อมบริการทั้งในและนอกองค์กร
           และพร้อมพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ไปตามสถานการณ์ 
           เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
 
    
 
      
Visitors: 41,722